Zásady ochrany soukromí v rámci aplikace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost GLOBDATA a.s. se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 056 42 361, provozovatel mobilní aplikace ParkSimply (dále jen aplikace“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

K čemu aplikace slouží?

Aplikace slouží k úhradě parkovného osobám poskytujícím parkovací služby, s nimiž společnost GLOBDATA a.s. uzavřela příslušnou smlouvu.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové údaje, které nutně potřebujeme, abyste mohli využívat parkovací službu, o kterou máte zájem. Jedná se však jen o registrační značku vozidla a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány ve vztahu ke konkrétnímu využití parkovací služby. Telefonní číslo je identifikátorem uživatele při generování daňových dokladů na www.parkovacilistek.cz. Zpracováváme také údaje o platebním prostředku, který použijete, ovšem pouze v tzv. tokenizované (tj. neúplné) formě.

Jaká oprávnění vyžadujeme?

  • geolokace (určení polohy a zóny) aplikace geolokační údaje neukládá a nikam neodesílá, po zjištění polohy aplikace geolokační údaje zahodí
  • fotoaparát (načtení QR kódu) aplikace fotku neukládá a nikam neodesílá, po přečtení QR aplikace obrázek zahodí
  • odeslání a příjem SMS (pouze Android, pro zpracování objednávky)
  • notifikace
  • přístup k internetu

Logovaná data

Chceme vás informovat, že v případě, že dojde v aplikaci k chybě, je tato skutečnost a příslušná data zaznamenána prostřednictvím služeb třetích stran ve vašem telefonu. Tato data mohou obsahovat informace o IP adrese zařízení, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace, čas a datum použití aplikace a další statistiky.

Změna zásad ochrany soukromí

Pokud bude v budoucnu zapotřebí tyto zásady ochrany soukromí pro aplikaci aktualizovat, tak tomu bude vždy na této stránce. Proto doporučujeme tuto stránku pravidelně číst a sledovat případné změny, které budou účinné okamžitě poté, co budou na této stránce zveřejněny.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad ochrany soukromí aplikace nás neváhejte kontaktovat na adrese parksimply@globdata.cz.